ไอทีแม่บ้าน โปรเจ็ก

ไอทีแม่บ้าน โปรเจ็ก

ไอทีแม่บ้าน – SME Project โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ กลุ่ม OTOP SME ทั่วไป และกลุ่ม SME ภาคการเกษตร วิสาหกิจชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่อยากเริ่มต้นทำธุรกิจ หรือนำธุรกิจของตัวเองจากออฟไลน์ สู่โลกออนไลน์ Digital Marketing

โครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สถาบันสอนการตลาดออนไลน์ ไอทีแม่บ้าน กับ ผู้ประกอบการ SME หาดใหญ่ ร่วมมือจัดทำโครงการเพื่อยกระบบทักษะความรู้เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SME ขนาดเล็ก หรือผู้ที่สนใจสร้างธุรกิจออนไลน์ด้วยตัวเอง ด้วยการพัฒนาความรู้ด้านการทำสื่อดิจิตอล ทำสื่อโฆษณาสินค้าออนไลน์ วิธีโปรโมทสินค้าให้คนรู้จักบนสื่อออนไลน์ ให้คนรู้จักสินค้าของตัวเอง Digital Marketing เพื่อ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ไทย กระจายสินค้าสู่ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นการเสริมความรู้ด้านการใช้คอมเพื่อทำตลาดออนไลน์ ความรู้ เทคโนโลยี และระบบใหม่ๆ เพื่อที่ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาให้ธุรกิจของตัวเองเติบโตบนโลกออนไลน์ได้

ไอทีแม่บ้าน SME Project เปิดสัมมนา โครงการ 4 วันเต็ม โดยแบ่งเป็น บรรยาย 1 วัน และ Workshop ปฎิบัติจริง 1 วัน 1 หลักสูตร 09.00 น.-17.00 น. รวม 4 วัน วันละ 4 หลักสูตร รวม 9 หลักสูตร เพื่อการให้ความรู้ผู้ประกอบการไทย ให้มีความรู้ด้านการสื่อโฆษณาสินค้าของตัวเอง เพื่อยกระดับความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ให้เข้าถึงผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างยั้งยืน ช่วยลดต้นทุนในการทำธุรกิจออนไลน์ และพัฒนาศักยภาพพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความรู้ด้านธุรกิจ ช่วยสร้างฐานข้อมูลธุรกิจบนสื่อออนไลน์ ด้วยการสร้างฐานข้อมูลธุรกิจ Data Base บนสื่อดิจิตอล โครงการเน้นพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ รวมถึงทายาททางธุรกิจ ที่ถูกต้องและถูกวิธีเพื่อให้ SME ไทย สามารถสร้างฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ได้ด้วยตัวเองผ่าน Platform แพลตฟอร์ม Social Media เพื่อธุรกิจ Computer Basic – Facebook – Google – Youtube – Instagram – Salepage – Mobile VDO – Line@ – Facebook Ads.

sme
sme